Trygghet och Säkerhet

Sverige har i allt större utsträckning drabbats av brott, våld och kriminalitet. Tranås är inget undantag, även här har vi problem som inte går att förbise. Moderaterna i Tranås anser att kommunen ska vara en trygg och säker plats för alla invånare. Därför anser vi att polisens närvaro ska öka, och vi som kommun ska jobba långsiktigt med trygghetsskapande åtgärder. Alla invånare i Tranås kommun, oavsett ålder, ska känna sig trygga varje dag. För ungdomar tror vi på en ökad närvaro av vuxna i skolan och på fritiden.

Miljö och klimat

Tranås kommun har vackra omgivningar och så ska det vara även i framtiden. Genom tydlighet, ansvar och miljöfokus kan vår kommun fortsätta vara attraktiv. Våra parker och grönområden ska fortsatt ha hög kvalitet och utvecklas vidare. De ska inbjuda till spontan lek och aktiviteter men här ska du också finna lugn och få ny energi. Moderaterna i Tranås står även för ökad sopsortering, återvinning och återbruk.

Skolan

Tranås kommuns skolor har under en period genomgått tuffa besparingar. Nu blickar vi framåt och ser till att anslagen till skolan ökas genom kvalitetssäkring för att möjliggöra att skolan utvecklas i den riktning som krävs för framtidens behov. Skolan behöver rätt kvalitet, resurser och möjligheter för att säkra elevernas framtida kunskaper. Moderaterna i Tranås tycker att skolan ska tillgodose varje elevs unika behov.

Med ett starkt fokus på framtiden

Vi Moderater har höga ambitioner för Tranås. Vi har bestämt oss för att skapa en mycket framgångsrik kommun och vi har en stark övertygelse att förverkliga målen. För oss Moderater är det viktigt att alla Tranåsbor hittar sin plats i vår kommun och bidrar till utvecklingen. Vi ska helt enkelt vara den trygga kommunen med det goda livet.

Vi Moderater känner att vår kommun har ett fantastiskt utgångsläge och Tranås ska ta initiativet och själva styra vår framtida utveckling. Nu flyttar vi Moderater fram positionerna för att skapa en framtida framgångsrik kommun. Vi har kommandot och riktningen!


Bli medlem

Är du intresserad av Tranås framtid och vill vara med att påverka. Bli gärna en dal av vår gemenskap. 

Senaste blogginläggen

Vi försöker hålla er uppdaterade om vad som händer med Moderaterna i Tranås. Läs nedan och följ oss gärna.

2022 års valkampanj är över. Nu väntar rösträkning och sen blir det förhandling. Det har varit intensivt på alla plan, […]

Följ oss på sociala medier